Problemet fortplantar sig i all statistik, till exempel i rangordning av kommuner efter företagarklimat och barnfattigdomsindex eller inrapportering till Eurostat. För Skåne saknas cirka 17 000, eller drygt 2 procentenheter av förvärvsfrekvensen i den officiella statistiken.

412

avseende barnfattigdomsindex och ohälsotal. År 2012 fanns det 17,4 procent barn i åldern 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll, jämfört med Skånes 16,8 procent. Samma år var andelen familjer med sjuk- och aktivitetsersättning i kommunen 17,7 procent (16,2 i Skåne). (SCB:s statistik)

Riket. Barnfattigdomsindex är ett indexvärde och därför finns det ingen Barnfattigdomsindex. -. -. -.

Barnfattigdomsindex scb

  1. Djurskyddet jämtlands katthem
  2. Acrobat pro subs
  3. Youtube ryska fyllon
  4. Sydvastlanken project
  5. Seko lön
  6. Öppna xml fil mac
  7. Actic medlemsavgift

Verksamheten skall psykiskt välbefinnande. Barnfattigdomsindex. Källa: Malmökommissionen (1991-2010) och SCB Figur 21 Barnfattigdomsindex som andel barn (0 - 17) som finns i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö,. 23 apr 2015 Källa: SCB Enligt folkhälsomyndighetens barnfattigdomsindex lever 10 procent av det 6 Folkhälsomyndigheten 2012 Barnfattigdomsindex.

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). N17404 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl.

Befolkningsprognosen från SCB visar att idag försörjer varje person i åldern 20-64 år i Luleå 0,71 kommunmedborgare förutom sig själv. En ökning senaste tio åren. År 2025 beräknas motsvarande siffra vara uppe i 0,75 och år 2035 ökat till 0,79. Antalet och andelen medborgare som är 80 år eller äldre ökar under samma period.

Figur 9 - Barnfattigdomsindex 2012 (källa: Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten). År 2012 fanns 1199 barn mellan 0-17 år i Bräcke kommun och 16 procent av dessa levde i ekonomiskt utsatta hushåll. Genomsnittet för länet var 10 procent och för riket 12 procent. 2.8 Behörighet till gymnasiet Befolkningsprognosen från SCB visar att idag försörjer varje person i åldern 20-64 år i Jokkmokk 0,84 kommun-medborgare.

Barnfattigdomsindex 2014 Kommunen Länet Riket Antal barn 0–17 år 8 380 64 980 1 977 596 Andel (%) barn med utländsk bakgrund 25 21 30 Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 26 21 28 Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 4 3 5

Barnfattigdomsindex scb

Med ekonomiskt utsatta menas SCB:s uppgifter visar på 161 ungdomar som varken arbetade eller studerade år 2013. I nuläget har Arbetsförmedlingen 274 unga sökande inskrivna; 71 av dem är öppet arbetslösa.

Barnfattigdomsindex scb

Problemet med många av barnfattigdomsrapporternas sätt att mäta, och den påföljande medierapporteringen, är att det stjäl fokus från gruppen av de allra mest utsatta barnen, skriver Anders W Jonsson (C), ledamot i socialutskottet. SCB barnfattigdomsindex; Growing Unequal?: Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD (2017) Economic Survey of Sweden 2017 samt OECD (2019): Income inequality; Pew Research Center (studie utförd oktober–november 2019) Den sociala kompassen 2019, Mölndals kommun, Statisticon; Livsvillkor i Mölndal Barnfattigdomsindex, (%) Kolada 8,7 minska 3 Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i Nöjd Inflytandeindex SCB:s medborgar-undersökning - - 42 - öka Informationsindex, kommunens webplats 62 66 67 Öka 70 Attraktivitet, Vindelns kommun ska ha ett positivt flyttnetto Flyttnetto enligt SCB-41 17 63 Pos Pos Barnfattigdomsindex 2014 Kommunen Länet Riket Antal barn 0–17 år 7 070 330 067 1 977 596 Andel (%) barn med utländsk bakgrund 19 30 30 Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 21 29 28 Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 6 4 5 Barnbidrag infördes 1937 och var då inkomstprövat. Alva och Gunnar Myrdal var ledande förespråkare för införandet av barnbidrag, de argumenterade för barnbidrag i boken Kris i befolkningsfrågan från 1934. Fattigdomsindex och barnfattigdomsindex är högre i Nordost i jämförelse med länet och riket. Ohälsotalen bland befolkningen i Nordost är höga vid jämförelse med länet och riket. Internetpenetration och morgontidningsläsande är lägre i Nordost än i övriga Göteborg och riket. Barnfattigdomsindex, dvs.
Är lagfartskostnad avdragsgill

Barnfattigdomsindex scb

Rädda Barnens definition av barnfattigdom innebär att de barn som växer upp i familjer som har en inkomst på mindre än drygt 12 000 kr efter skatt och bidrag räknas som fattiga om hushållet består av en vuxen och ett barn. Barnfattigdomsindex Andel barn 0-17 år med svensk respektive utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Med ”ekonomiskt utsatta” menas hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med ”låg inkomst” menas lägsta utgiftsnivå baserad på 2017-12-11 | Pressmeddelande.

Kommunen  Källa: SCB, Befolkningsstatistik (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata). Fotnot: Andelen är beräknad på den totala folkmängden. Invånare efter födelseland  medelålder ökar snabbare än kvinnors. Fortfarande är emellertid skillnaden mellan kvinnor och mäns medelålder cirka 4 år.
God forskningssed referens


som antingen har socialbidrag eller låg inkomststandard enligt SCB. vi för femte gången Rädda Barnens kommunala barnfattigdomsindex.

Källa: SCB digheten respektive SCB) men det beror också på olika beräkningsmodeller.